Usnesení PS č. 1921

k vládnímu návrhu zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy /sněmovní tisk 1155/ - prvé čtení (20. října 2005)
ISP (příhlásit)