Usnesení PS č. 1627

k návrhu zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti a o změně zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 596/5/ - vrácenému Senátem (3. května 2005)
ISP (příhlásit)