Sněmovní tisk 882/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t088200.pdf (Dokument PDF, 381 KB)t088200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0882a0.pdf (Dokument PDF, 351 KB)t0882a0.doc

Rozesláno poslancům

5. června 2020 v 8:55
ISP (příhlásit)