Sněmovní tisk 534/0
Novela z. o archivnictví a spisové službě

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t053400.pdf (Dokument PDF, 80 KB)t053400.docx (Dokument DOCX, 33 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0534a0.pdf (Dokument PDF, 56 KB)t0534a0.docx (Dokument DOCX, 24 KB)

Rozesláno poslancům

26. června 2019 v 13:15
ISP (příhlásit)