Sněmovní tisk 491/0
Novela z. o majetku České republiky

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t049100.pdf (Dokument PDF, 415 KB)t049100.docx (Dokument DOCX, 26 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0491a0.pdf (Dokument PDF, 214 KB)t0491a0.docx (Dokument DOCX, 20 KB)

Rozesláno poslancům

30. května 2019 v 9:09
ISP (příhlásit)