Sněmovní tisk 464/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t046400.pdf (Dokument PDF, 439 KB)t046400.docx (Dokument DOCX, 23 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0464a0.pdf (Dokument PDF, 294 KB)t0464a0.docx (Dokument DOCX, 15 KB)

Rozesláno poslancům

23. dubna 2019 v 9:10
ISP (příhlásit)