Sněmovní tisk 457/0
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t045700.pdf (Dokument PDF, 628 KB)t045700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0457a0.pdf (Dokument PDF, 722 KB)t0457a0.doc

Rozesláno poslancům

8. dubna 2019 v 14:18
ISP (příhlásit)