Sněmovní tisk 32/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t003200.pdf (Dokument PDF, 229 KB)t003200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0032a0.pdf (Dokument PDF, 129 KB)t0032a0.docx (Dokument DOCX, 13 KB)

Rozesláno poslancům

13. prosince 2017 v 16:04
ISP (příhlásit)