Sněmovní tisk 128/0
Novela z. o regulaci reklamy

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t012800.pdf (Dokument PDF, 112 KB)t012800.docx (Dokument DOCX, 26 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0128a0.pdf (Dokument PDF, 88 KB)t0128a0.docx (Dokument DOCX, 21 KB)

Rozesláno poslancům

20. března 2018 v 16:51
ISP (příhlásit)