Sněmovní tisk 1176/0
Úmluva MOP č. 190 a Doporučení MOP č. 206

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t117600.pdf (Dokument PDF, 82 KB)t117600.doc
Text  
t1176a0.pdf (Dokument PDF, 152 KB)t1176a0.docx (Dokument DOCX, 41 KB)
t1176b0.pdf (Dokument PDF, 238 KB)t1176b0.docx (Dokument DOCX, 46 KB)
t1176c0.pdf (Dokument PDF, 881 KB) 
t1176d0.pdf (Dokument PDF, 48 KB) 
Další  
t1176e0.pdf (Dokument PDF, 87 KB) 
t1176f0.pdf (Dokument PDF, 82 KB) 

Rozesláno poslancům

11. března 2021 v 16:06
ISP (příhlásit)