Sněmovní tisk 47/0, část č. 1/10
Novela z. o civilním letectví - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t004700.pdf (Dokument PDF, 3 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0047a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0047b0.pdf (Dokument PDF, 696 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
t0047c0.pdf (Dokument PDF, 542 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0047d0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

3. prosince 2013 v 13:27
ISP (příhlásit)