Sněmovní tisk 392/0
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t039200.pdf (Dokument PDF, 329 KB)t039200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0392a0.pdf (Dokument PDF, 834 KB)t0392a0.doc

Rozesláno poslancům

23. ledna 2015 v 12:28
ISP (příhlásit)