Sněmovní tisk 30/0
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t003000.pdf (Dokument PDF, 691 KB)t003000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0030a0.pdf (Dokument PDF, 777 KB)t0030a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0030b0.pdf (Dokument PDF, 395 KB)t0030b0.doc

Rozesláno poslancům

29. listopadu 2013 v 14:50
ISP (příhlásit)