Sněmovní tisk 146/0
Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t014600.pdf (Dokument PDF, 295 KB)t014600.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0146a0.pdf (Dokument PDF, 286 KB)t0146a0.doc

Rozesláno poslancům

26. března 2014 v 10:58
ISP (příhlásit)