Sněmovní tisk 105/0
Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t010500.pdf (Dokument PDF, 97 KB)t010500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0105a0.pdf (Dokument PDF, 61 KB)t0105a0.doc

Rozesláno poslancům

23. ledna 2014 v 13:43
ISP (příhlásit)