Usnesení PS č. 76

k návrhu na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny (19. prosince 2013)
ISP (příhlásit)