Usnesení PS č. 38

k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby (10. prosince 2013)
ISP (příhlásit)