Usnesení PS č. 34

k návrhu na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby (10. prosince 2013)
ISP (příhlásit)