Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Usnesení č. 39 (14. prosince 2016)

Související sněmovní tisky

854 Novela z. o státní sociální podpoře
ISP (příhlásit)