Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Podvýbor pro bytovou politiku
Zápis z jednání č. 14

Související sněmovní tisky

714 N.z. o nájemném z bytu

816 V.n.z. o podpoře výstavby družstevních bytů ze SFRB

875 Novela z. o nájmu a podnájmu nebytových prostor
ISP (příhlásit)