Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Podvýbor pro bytovou politiku
Zápis z jednání č. 9

Související sněmovní tisky

483 Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

621 Roč. účet. závěrka SFRB za rok 2003

664 Novela z. o vlastnictví bytů
ISP (příhlásit)