Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Podvýbor pro bytovou politiku
Zápis z jednání č. 2

Související sněmovní tisky

2 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2001

3 Zpráva o průběhu likvidace FDM k 31. květnu 2002

4 Zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR

150 Návrh zákona o ochraně nájmu bytů

270 V. n. z. o nájemném z bytu a cenách služeb
ISP (příhlásit)