Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Pozvánka na schůzi č. 20

Související sněmovní tisky

85 Návrh zákona o vodách

117 Vl. n. zákona o obchodování s ohroženými druhy

196 Vládní návrh zákona o válečných hrobech

259 V. n. z. o evidenci obyvatel a rod. číslech

267 V. n. z. o nakládání s gen. modif. organismy

268 V. n. z. o rostlinolékařské péči

322 Novela z. o majetku ČR

342 Novela z. o stát. sociál. podpoře

352 Novela z. o vodách (vodní zákon)

354 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí

356 Novela z. o prev. závaž. havárií způs. chemickými látkami

357 Novela z. o odpadech

358 Novela z. o obalech

359 Novela z. o ochraně ovzduší

363 Vládní n. z. o veřejných zakázkách

364 Novela z. v souvislosti s veřejnými zakázkami

365 Novela z. o rozpočtovém určení výnosu daní
ISP (příhlásit)