Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Pozvánka na schůzi č. 12

Související sněmovní tisky

12 Nov. zák. o převodu majetku státu na jiné osoby

62 Vládní návrh zákona o zoo

71 Vládní návrh zákona o finanční kontrole
ISP (příhlásit)