Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Pozvánka na schůzi č. 16

Související sněmovní tisky

261 V. n. z. měnící zákoník práce

265 V. n. z. o opatřeních k ochraně před tabákovými výrobky

304 Novela z. o penzijním připojištění se státním příspěvkem

310 Novela z. o organizaci a provádění soc. zabezpečení

340 Protokol k Úmluvě o bezp. a ochr. zdraví při práci

342 Novela z. o stát. sociál. podpoře

391 Novela z. o službě stát. zaměstnanců

393 Novela z. o nemocenském pojištění zaměstnanců

394 Novela z. o sociální potřebnosti

396 Novela z. o důchodovém pojištění

397 Novela z. o stát. sociální podpoře

399 Novela z. o pojistném na všeob. zdrav. pojištění
ISP (příhlásit)