Výbor pro obranu a bezpečnost
Pozvánka na schůzi č. 60

Související sněmovní tisky

950 Novela z. o Vojenské policii

1011 Inf. o přelet. a průjezdech ozbroj. sil v 1. čtvrtletí 2005

1014 Vl. návrh na prodloužení působení Britského vojen. týmu v ČR

1016 Dohoda mezi ČR, PR a SR o zrušení mnohonárodní brigády

1064 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR za rok 2004

1084 2. dopln. plánu voj. cvič. AČR se zahr. partnery v roce 2005

1085 Sml. mezi ČR a Rakouskou republikou o policejní spolupráci
ISP (příhlásit)