Výbor pro obranu a bezpečnost
Pozvánka na schůzi č. 56

Související sněmovní tisky

880 Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací

881 Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací - související

950 Novela z. o Vojenské policii

959 Vl. n. z. o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň

960 Vl. n. z. o elektronických komunikacích

962 1. dopln. plánu voj. cvič. AČR se zahr. partnery v roce 2005

978 Inf. o nasazení sil AČR za období červenec - prosinec 2004

979 Rozh. vlády o přeletu letadla JAR nad ČR dne 18. dubna 2005
ISP (příhlásit)