Výbor pro obranu a bezpečnost
Pozvánka na schůzi č. 46

Související sněmovní tisky

735 Novela z. o válečných veteránech

740 N.z. o příspěvku někt. účast. nár. boje za osvobození

776 Novela z. o služ. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

804 Inf. o nasazení sil AČR za období leden-červen 2004

808 Novela z. o Policii ČR
ISP (příhlásit)