Výbor pro obranu a bezpečnost
Pozvánka na schůzi č. 43

Související sněmovní tisky

732 Zpráva o situaci v obl. migrace na území ČR za rok 2003

735 Novela z. o válečných veteránech

740 N.z. o příspěvku někt. účast. nár. boje za osvobození

743 Zpr. o situaci v obl. veřej. pořádku na území ČR 2003

772 Inf. o přeletech ozbr.sil přes území ČR 1.4.-30.6. 2004

773 Vl.n. půs.kontingentu AČR - Irák

777 3. dopl. plánu voj. cvičení AČR se zahr. partnery v r. 2004

789 Vojen.cvič. AČR leden-červen 2004
ISP (příhlásit)