Výbor pro obranu a bezpečnost
Pozvánka na schůzi č. 22

Související sněmovní tisky

351 Novela z. o Vězeňské službě

366 Novela z. o ozbrojených silách AČR

405 Inf. o přelet. a průjezd. ozbroj. sil od 1.1. do 31.3.2003

409 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR 2002

421 Zpráva o situaci v obl. veřej. pořádku na území ČR

422 Zpráva o probl. extremismu na území ČR v roce 2002

430 2. doplněk plánu voj. cvič. AČR se zahr.partn.v roce 2003

436 Inf. o přel. a průj. oz. sil přes ČR duben - červen 2003

440 Dohoda o přech.pobytu přísl.ozbroj. sil ČR a SRN
ISP (příhlásit)