Výbor pro obranu a bezpečnost
Pozvánka na schůzi č. 17

Související sněmovní tisky

229 Návrh zákona o rozsahu bran. povin. a voj. správ. úřadech

256 V. n. z. o služ. poměru přísluš. bezpečnostních sborů

257 V. n. z. o služebním poměru přísl. bezp. sborů - související

294 Novela z. o předpokladech pro výkon funkcí

308 Novela z. o BIS

309 Novela z. o pojišťovnictví

320 Inf. o nasazení sil AČR v zahr. oper. červen - prosinec 2002

329 Doplněk plánu voj. cvič. AČR se zahr. partnery - 2003
ISP (příhlásit)