Výbor pro obranu a bezpečnost
Pozvánka na schůzi č. 12

Související sněmovní tisky

187 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2021

191 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2021

196 Výroční zpráva a účetní závěrka SFPI za rok 2021

203 Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní

204 Novela z. o daních z příjmů

214 Zpráva o činnosti a hospodaření ÚPDI za rok 2021

216 Novela z. o pozemních komunikacích

227 Novela z. o právu na informace o životním prostředí

229 Smlouva o zřízení Spojeného ústavu jaderných výzkumů
ISP (příhlásit)