Výbor pro obranu a bezpečnost
Pozvánka na schůzi č. 11

Související sněmovní tisky

108 Novela z. o majetku České republiky

141 Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2019

146 Návrh rozpočtu SZIF na rok 2022

149 Sml.mezi ČR a Srílankou o předávání odsouzených osob

166 Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištění

167 Vl.n.z. o zdrav. prostř. a diag. zdr. prostř. in vitro

168 Vl.n.z. o zdrav. prostř. a diag. zdr. prostř. in vitro - sou

178 Vyslovení souhlasu s výpovědí Dohody o zříz.a činnosti MBHS
ISP (příhlásit)