Pozvánka na schůzi č. 36 (18. března 2020)

Související sněmovní tisky

487 Sml.mezi ČR a Kyrgyzstánem o zamezení dvojímu zdanění

499 Doh. o převádění a sdílení příspěvků do fondu pro řeš. krizí

532 Novela z. o ČNB

559 Novela z. o bankách

567 Novela z. o rozpočtových pravidlech

572 Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s impl.daňových předpisů

609 Doh.o ochraně investic mezi EU a Vietnamem

622 Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

658 Vl.n.z. o dani z digitálních služeb

671 Sml. mezi ČR a Botswanou o zamezení dvojímu zdanění

686 Sml. mezi ČR a Bangladéší o zamezení dvojímu zdanění

763 Zpráva o inflaci - leden 2020
ISP (příhlásit)