Usnesení PS č. 79

k návrhu na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu (17. ledna 2018)
ISP (příhlásit)