Usnesení PS č. 72

k návrhu na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny (19. prosince 2017)
ISP (příhlásit)