Usnesení PS č. 62

k návrhu na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (15. prosince 2017)
ISP (příhlásit)