Usnesení PS č. 61

k návrhu na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny (15. prosince 2017)
ISP (příhlásit)