Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Zápis z jednání č. 21 (1. června 2017)
ISP (příhlásit)