Usnesení PS č. 1821

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru /sněmovní tisk 1051/ - druhé čtení (7. září 2017)

Související sněmovní tisky

1051 Sml.mezi ČR a SR o spolupr.při vzáj.ochr. vzdušného prostoru
ISP (příhlásit)