Usnesení PS č. 1795

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1064/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (5. září 2017)

Související sněmovní tisky

1064 Novela z. o lesích (lesní zákon)
ISP (příhlásit)