Usnesení PS č. 1731

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol pozměňující smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaný v Praze 1. února 2017 /sněmovní tisk 1068/ - prvé čtení (29. června 2017)

Související sněmovní tisky

1068 Prot. pozměňující sml.mezi ČR a Japonskem o soc.zabezpečení
ISP (příhlásit)