Usnesení PS č. 1718

k návrhu poslance Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. /sněmovní tisk 1124/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (28. června 2017)

Související sněmovní tisky

1124 Novela z. o registru smluv
ISP (příhlásit)