Usnesení PS č. 14

k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny (15. srpna 2006)
ISP (příhlásit)