Usnesení PS č. 1

k informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů (27. června 2006)
ISP (příhlásit)