Sněmovní tisk 287/0, část č. 1/4
Novela z. o místních poplatcích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t028700.pdf (Dokument PDF, 233 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0287a0.pdf (Dokument PDF, 181 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

3. září 2014 v 11:22
ISP (příhlásit)