Usnesení PS č. 1619

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015) /sněmovní tisk 1013/ - prvé čtení (6. dubna 2017)

Související sněmovní tisky

1013 Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu
ISP (příhlásit)