Usnesení PS č. 1620

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015) /sněmovní tisk 1028/ - prvé čtení (6. dubna 2017)

Související sněmovní tisky

1028 Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány
ISP (příhlásit)