Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Připravované změny zákona o zadávání veřejných zakázek (16. dubna 2015)
ISP (příhlásit)