Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Usnesení č. 37 (2. listopadu 2016)
ISP (příhlásit)